Khi thêm trường vào vùng Bộ lọc, Cột, Hàng và Giá trị của PivotTable, bạn không bị giới hạn chỉ thêm một trường; bạn có thể thêm bao nhiêu tùy thích. Tuy nhiên, nếu bạn làm cho nó quá phức tạp, PivotTable sẽ bắt đầu trở nên khó sử dụng. Bạn có thể cần thử nghiệm với việc thêm nhiều trường vào các khu vực nhất định để xem điều gì phù hợp nhất với tập dữ liệu của bạn. Hãy nhớ rằng bạn luôn có thể kéo các trường ra khỏi khu vực bạn đã thêm chúng vào trong ngăn Trường PivotTable để xóa chúng.

Hãy quay lại ví dụ trước của chúng tôi , nơi chúng tôi chỉ quan tâm đến việc xem doanh số hàng tháng cho mỗi điểm đến. Sau khi tạo PivotTable, sếp của bạn có thể yêu cầu xem dữ liệu mà các đại lý đã thực hiện các giao dịch bán hàng đó. Thay vì tạo một PivotTable riêng biệt, bạn có thể dễ dàng thêm trường Tên dưới dạng một hàng bổ sung để mở rộng dữ liệu được đại diện.

Thêm trường hàng hoặc cột bổ sung

 • Bấm vào bất kỳ ô nào trong PivotTable.
  Ngăn Trường PivotTable xuất hiện.
  Bạn cũng có thể bật ngăn Trường PivotTable bằng cách bấm vào nút Danh sách Trường trên tab Phân tích.
 • Nhấp và kéo một trường vào khu vực Hàng hoặc Cột .
  Add Multiple Pivottable Fields

PivotTable được cập nhật để bao gồm các giá trị bổ sung. Thứ tự bạn đặt các trường trong mỗi vùng trong ngăn Trường ảnh hưởng đến giao diện của PivotTable. Bạn có thể kéo các giá trị trường lên hoặc xuống trong một khu vực (ví dụ: khu vực Hàng) để điều chỉnh dữ liệu nào xuất hiện trước.

Một số trường, khi được thêm vào PivotTable, sẽ tự động được hiển thị dưới dạng hai trường. Ví dụ: khi thêm trường ngày vào vùng Cột, Excel có thể sẽ tự động nhóm các ngày thành tháng thay vì hiển thị từng ngày riêng lẻ dưới dạng tiêu đề cột. Trong vùng Cột của ngăn Trường PivotTable, bạn sẽ thấy hai trường — Ngày và Tháng — mặc dù bạn chỉ thêm một trường duy nhất.

Mở rộng hoặc Thu gọn một Tiêu đề

Khi bạn đã thêm nhiều giá trị vào một vùng, các nút mở rộng và thu gọn sẽ xuất hiện cho các giá trị cấp cao nhất trong PivotTable. Sử dụng các tùy chọn này để thay đổi lượng dữ liệu hiển thị cùng một lúc.

 • Bấm vào biểu tượng Mở rộng hoặc Thu gọn bên cạnh tiêu đề hàng hoặc cột.
  Add Multiple Pivottable Fields

Thêm trường giá trị bổ sung

Nếu tập dữ liệu ban đầu của bạn có nhiều cột với giá trị số, bạn có thể thấy mình thêm các trường bổ sung vào vùng Giá trị. Nếu đúng như vậy, PivotTable sẽ hiển thị tổng của một tập dữ liệu, theo sau là tổng của tập dữ liệu thứ hai trong cột liền kề.

 • Nhấp và kéo trường thứ hai vào vùng Giá trị .
  Add Multiple Pivottable Fields
  Thứ tự mà bạn đặt các trường trong vùng Giá trị là rất quan trọng. Nếu bạn thêm một trường và PivotTable trông không đúng, hãy thử điều chỉnh thứ tự của các trường cho đến khi PivotTable hiển thị dữ liệu hữu ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.