Bảng công nợ khách cầm đồ sẽ giúp bạn nắm được tình hình biến động của khách hàng đối với doanh nghiệp mình. Từ đó có thể đưa ra các chính sách về thanh toán, thu hồi công nợ,… với khách hàng cầm đồ hiệu quả. Cùng theo dõi cách lập bảng tổng hợp công nợ phải thu trên Excel của khách cầm đồ để có thể tự lập bảng công nợ cho đơn vị mình hiệu quả.

Vai trò của bảng tổng hợp công nợ khách cầm đồ phải thu

Mục đích chính khi lập bẳng công nợ phải thu sẽ giúp người cầm đồ nắm rõ được các biến động công nợ của khách hàng trong các mốc thời gian. Từ đó, bạn sẽ đưa ra quyết định về thanh toán, đáo hạn, chiết khấu cho người nợ hợp lý. Bên cạnh đó, lập bảng tổng hợp công nợ phải thu sẽ giúp bạn làm sổ kế toán chi tiết hơn.

Lợi ích khi lập bảng tổng hợp công nợ phải thu trên Excel của

Mỗi dòng trên bảng tổng hợp công nợ khách cầm đồ phải thu đại diện cho 1 khách hàng. Vì thế có bao nhiêu khách hàng cầm đồ thì bảng tổng hợp công nợ phải thu cũng cần có từng đó dòng.

Mẫu bảng tổng hợp công nợ khách hàng cầm đồ phải thu

Tùy vào nhu cầu thực tế quản lý công nợ của đơn vị cầm đồ mà bạn có thể lập bảng tổng hợp công nợ phải thu trên Excel theo một số tiêu chí nhất định. Tuy nhiên, bảng tổng hợp công nợ khách cầm đồ phải đảm bảo có đầy đủ thông tin số dư đầu và số dư cuối kỳ, số phát sinh nợ có trong kỳ.

Bạn có thể tham khảo một số mẫu bảng tổng hợp công nợ phải thu khách hàng ở dưới đây để lựa chọn mẫu excel phù hợp cho đơn vị mình.

Mẫu Excel bảng tổng hợp công nợ phải thu của khách hàng

Mẫu bảng tổng hợp công nợ khách hàng cầm đồ phải thu

Cách lập bảng tổng hợp công nợ phải thu trên Excel cho khách hàng cầm đồ

Để thuận tiện cho người dùng và theo dõi được chi tiết cách làm công nợ phải thu khách hàng trên excel, chúng tôi sẽ lấy ví dụ minh họa cụ thể cho bạn dễ nắm bắt được thông tin.

Hàm Excel sử dụng lập bảng tổng công nợ phải thu

Để tính được tổng công nợ phải thu khách hàng, bạn nên sử dụng 2 hàm VLOOKUP, SUMIFS để tính số dư đầu kỳ và số phát sinh trong kỳ. Bên cạnh đó để đảm bảo chính xác và tối ưu nhất khi thay đổi thời gian thì bạn nên sử dụng thêm hàm MIN, MAX để có bảng tổng hợp công nợ phải thu chuẩn hơn.

Các bước tính thực hiện lập bảng tổng hợp công nợ

  • Tính số dư đầu kỳ

Việc tính số dư đầu kỳ sẽ giúp bạn nắm được số dư ở thời điểm trước ngày tính công nợ khách cầm đồ phải thu. Việc này sẽ giúp ích trong quá trình lập bảng tổng hợp công nợ phải thu của khách hàng cầm đồ dễ dàng và chính xác hơn.

Công thức tính Nợ đầu kỳ =MAX(VLOOKUP(SO_TIEN,CT_CO,C(n),NGAY_GS) -VLOOKUP(SO_TIEN,CT_CO,C(n+1),NGAY_GS)+SUMIFS(SO_TIEN,CT_NO,C(n),NGAY_GS,”<” & $G$n) – SUMIFS(SO_TIEN,CT_CO,C(n-1),NGAY_GS, “<” &$G$n),0)

Công thức tính có đầu kỳ=-MIN(VLOOKUP(C(n), SO_TIEN,CT_CO,NGAY_GS) -VLOOKUP(C(n+1), SO_TIEN,CT_CO,NGAY_GS)+SUMIFS(SO_TIEN,CT_NO,Cn,NGAY_GS,”<” & $G$n) – SUMIFS(SO_TIEN,CT_CO,C(n),NGAY_GS, “<” &$G$n),0)

Có thể thấy cơ bản 2 công thức tính giống nhau, hàm kết hợp hàm MAX để xác định số dư bên Nợ thì số dư bên Có bạn thay MAX = -MIN. Tức là, khi bạn thay đổi ngày tháng trong ô G(n) thì số dư này luôn luôn đúng là số dư tính tới thời điểm trước từ ngày (hay chính là NGAY_GS phải <G(n) như công thức trên).

Để xác định công nợ ngày cuối cùng trong tháng để thống kê số liệu kinh doanh, bạn có thể tham khảo thêm hàm excel lấy ngày cuối cùng trong tháng để tính chính xác công nợ hiện tại của tiệm.

  • Tính số phát sinh trong kỳ

Được dùng để tổng hợp số phát sinh trong kỳ của từng khách hàng cầm đồ thì ta có công thức tính sau:

Số phát sinh bên Nợ G(n) =SUMIFS(SO_TIEN,CT_NO,C(n),NGAY_GS,”>=” & $G$(n), NGAY_GS, “<=” & $G$(n+1))

Số phát sinh bên Có H(n)=SUMIFS(SO_TIEN,CT_CO,C(n),NGAY_GS,”>=” & $G$n, NGAY_GS, “<=” & $G$(n+1))

Lưu ý: Tính tổng số tiền với điều kiện NGAY_GS nằm trong khoảng từ ngày – đến ngày

Cách lập bảng tổng hợp công nợ trên Excel phải thu của khách hàng

  • Tính số dư cuối kỳ

Chỉ cần áp dụng công thức đơn giản dưới đây thì bạn sẽ có được số dư cuối kỳ.

Công thức tại số dư cuối kỳ bên Nợ =MAX(En+Gn-Fn-Hn,0)

Công thức tại số dư cuối kỳ bên Có=-MIN(En+Gn-Fn-Hn,0)

Cuối cùng bạn đã có được các công thức và tính ra được các chỉ tiêu trên bảng tổng hợp công nợ cầm đồ phải thu khách hàng là bạn chỉ FillDown các công thức đó xuống cho các dòng còn lại (mỗi dòng là một khách hàng) và SUM cho dòng cộng cuối bảng.

Hy vọng qua bài viết này bạn đã có thể nắm được lập bảng tổng hợp công nợ phải thu trên Excel khách hàng cầm đồ để tính được nhanh chóng, chính xác. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn khoảng thời gian muốn xem tổng hợp, số liệu công nợ cầm đồ của khách hàng được cập nhật chính xác cho bạn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.