Hàm tính tổng doanh thu trong excel được áp dụng phổ biến ở nhiều đơn vị kinh doanh, trong đó có áp dụng cho các tiệm cầm đồ. Với ưu điểm giúp bạn nhanh chóng tính được tổng doanh thu cầm đồ trong một phạm vi nhất định trong vùng excel báo cáo. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về Hàm sumif tính tổng doanh thu cầm đồ trong excel chuẩn nhất 2022 ở bài viết sau.

Hàm tính tổng doanh thu cầm đồ trong excel Sumif

Cách tính tổng có điều kiện bằng hàm sumif ở tiệm cầm đồ

Định nghĩa

Hàm sumif là hàm tính tổng doanh thu trong excel áp dụng có 1 điều kiện ở phạm vi cụ thể ở trong Excel.có thể áp dụng chúng vào trong tiệm cần đồ để tính được tổng doanh thu của cửa hàng trong 1 ngày hay nhiều ngày cụ thể.

Ví dụ: Tính doanh thu của tiệm cầm đồ trong 1 tháng vừa qua. Ở đây bạn sẽ sử dụng hàm Sumif trong excel để tính tổng có điều kiện chính xác và nhanh nhất doanh thu của tiệm cầm đồ trong 1 tháng.

Cách dùng hàm sumif

Cú pháp của hàm sumif tính tổng với một điều kiện = SUMIF (range, criteria, [sum_range])

Trong đó:

 • Range: là phạm vi bắt buộc ở ô bạn muốn được đánh giá theo tiêu chí. Tại các ô phạm vi đó sẽ phải là là số tham chiếu hoặc giá trị cụ thể. Bạn có thể chọn bỏ qua các ngày có chứa giá trị trống hay giá trị văn bản ở định dạng excel tiêu chuẩn.
 • Criteria: Sẽ chứa giá trị số, hàm hay văn bản ở ô xác định để cộng vào hàm tổng khi tính.
 • Sum_range: Là tùy chọn các ô thực tế để cộng các ô không phải là các ô đã xác định trong đối số range.

Lưu ý:

 • Hàm SUMIF sẽ trả về kết quả sai khi bạn dùng nó để tính các chuỗi dài hơn 255 ký tự hoặc chuỗi #VALUE!.
 • Đối số sum_range sẽ không cần phải giống nhau về kích cỡ hay hình dạng đối số.
 • Range và sum_range không được chứa cùng một số ô, ảnh hưởng thời gian tính toán.hàm SUMIF

Ví dụ

Tính tổng doanh thu của tiệm cầm đồ năm 2016 có điều kiện bằng hàm sumif trong excel dựa vào bảng dữ liệu sau:

Để tính tổng doanh thu của tiệm cầm đồ năm 2016 thì bạn sẽ áp dụng công thức SUMIF như sau:

Tổng doanh thu cầm đồ =SUMIF(A2:A6,2016,B2:B6)

Trong quá trình tính tổng doanh thu thời điểm cuối tháng, bạn không thể nào bỏ qua công thức lấy ngày cuối cùng của tháng trong excel để xác định chính xác ngày chốt doanh thu trong tháng.

Cách tính tổng doanh thu có điều kiện bằng hàm sumifs

Định nghĩa

Hàm sumifs là hàm tính tổng trong excel cho nhiều điều kiện khác nhau ở trong cùng một phạm vi cụ thể ở vùng dữ liệu chung. Bạn có thể sử dụng hàm Sumifs này trong trường hợp cần tính tổng khi có nhiều hơn 1 điều kiện trong excel để từ đó giúp cho kết quả chính xác và hợp lý hơn.

Ví dụ: Tính tổng doanh thu của khách hàng cầm đồ dưới 50 triệu trong 1 năm 2015. Ở đây có 2 điều kiện là khách hàng cầm đồ dưới 50 triệu và thời gian tính tổng doanh thu là trong 1 năm.

Cách dùng hàm sumifs

Cú pháp= SUMIFS (sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

Trong đó:

 • Sum_range: là phạm vi số ô, cột cần tính tổng
 • Criteria_range1: là phạm vi số ô đáp ứng điều kiện Criteria1
 • Criteria_range1 và Criteria1: thiết lập cặp tìm kiếm theo 1 phạm vi tìm kiếm theo 1 tiêu chí cụ thể. Với các giá trị tương đương khi tìm thấy trong cặp phạm vi sẽ được cộng vào trong Sum_range
 • Criteria1: là tiêu chí xác định ô nào trong Criteria_range1 sẽ được cộng vào tổng.
 • Criteria_range2, criteria2, …: là các phạm vi bổ sung và các tiêu chí khác liên kết để tìm ra khoảng yêu cầu đáp ứng tối đa lên tới 127 cặp.

Lưu ý:

 • Criteria1,2 bắt buộc ở trong dấu ngoặc kép nếu đang kiểm tra giá trị văn bản
 • Giá trị TRUE và FALSE cho Sum_range được định trị theo cách khác, có thể dẫn đến kết quả không đúng khi cộng chung với nhau.
 • Các ô trong Sum_range có giá trị TRUE sẽ là 1 và giá trị ô FALSE sẽ là 0.

Ví dụ

Tính tổng doanh thu của khách hàng cầm đồ dưới 50 triệu trong 1 năm 2015.

Công thức tính: =SUMIFS(B2:B6,A2:A6,E1,C2:C6,F1)

 • Sum_range chính là cột B vùng (B2:B6)
 • Criteria_range1 là năm tại (A2:A6)
 • Criteria1 chính là 2015 tại vị trí E1
 • Criteria_range2 là Khách hàng cầm đồ dưới 50 triệu ở vùng (C2:C6)
 • Criteria2 là Khách hàng cầm đồ dưới 50 triệu ở tại F1

Hy vọng với những thông tin về hàm tính tổng doanh thu trong excel ở tiệm cầm đồ chuẩn nhất 2022 sẽ giúp bạn biết cách sử dụng hàm Sumif nhanh chóng. Từ đó sẽ áp dụng chúng vào công việc và thao tác trên excel nhanh chóng, độ chính xác cao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.