Đối tác của ABC Infos nói gì

  Chamber of Commerce and Industry of Tirana
  “Cảm ơn abcinfos đã định hướng cho mình chương trình Phù hợp, và quan trọng là tiết kiệm!”

  Ankara Organization
  “Mình và gia đình rất hài lòng về dịch vụ của abcinfosvì tư vấn viên IDP đã hỗ trợ cho mình từ A đến Z: từ tìm trường, đóng học phí, nộp hồ sơ xin visa du học, mua vé máy bay và kiếm nhà ở.”

  DCDS
  “abcinfos làm hồ sơ rất kỹ và các anh chị tư vấn viên rất nhiệt tình và thân thiện trong quá trình hỗ trợ cho mình.”